Odměna


Odměna za právní služby vychází z hodinové sazby účtované dle provedených úkonů právní služby podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif.

Odměna advokáta za poskytování právních služeb může být také stanovena jako smluvní -
na základě dohody s klientem. Dojde-li mezi advokátem a klientem k uzavření dohody
o odměně za poskytování právních služeb, je při stanovení její výše zohledňována zejména složitost případu, časová náročnost řešené problematiky, jakož i objem poskytovaných právních služeb.