Mgr. Veronika Adámková, advokátka 

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Veroniky Adámkové!


V této advokátní kanceláři je při poskytování služeb klientům dbáno především na rychlý
a spolehlivý přístup, kvalitní servis, důvěryhodnost, lidskost a seriózní kvalitně odvedenou práci. Veškerá činnost advokáta je vedena především snahou o předcházení sporům či jejich mimosoudní vyřešení, případně snahou o minimalizaci dopadu sporů na osobu klienta.


Advokátní kancelář je vedena pro generální praxi advokáta, čili poskytuje své služby komplexně napříč všemi odvětvími práva, především pak v oblastech práva rodinného, trestního, správního, občanského, obchodního i v oblasti GDPR.